Apr 21, 2008

NINTENDO DS(美文字トレーニング)

やっと買うことができました。
なぜかというと、いつも売り切れでお店に置いてなかったの。
hay naku sa wakas nabili ko din po itong IC CHIP CARD para lang mag-aral nitong KANJI.always kasing sold out.

No comments: